Toimitusehdot
TUOTTEEN TOIMITUS

Toimitamme Nesteen moottoripolttoöljyjä, jotka ovat laadukkaita ja ympäristöystävällisiä tuotteita. 
Kuljetus tapahtuu omilla säiliöautoillamme. 
Tuotteita toimitetaan ainoastaan Suomen alueelle (ks. etusivu toiminta-alueemme).

Tilauksen saavuttua lähetämme sähköpostiinne tilausvahvistuksen. Toimitusmäärä, öljyn laatu ja toimitusalue vaikuttavat hintaan.
Toimitusaikaan vaikuttaa asiakkaan tarve ja tilauskanta. Pyrimme toimittamaan kaikki tilaukset mahdollisimman nopeasti ja asiakkaan tarpeet huomioiden. Normaali toimitusaika on 1-7 arkipäivää. Toimitusaika lasketaan alkavaksi tilaushetkeä seuraavasta arkipäivästä. Talvikaudella poikkeuksellinen kysynnän kasvu saattaa pidentää toimitusaikoja. Talviolosuhteiden aikana voimme varmistaa toimitukset vain kohteisiin, joihin säiliöautolla päästään turvallisesti. Tilaajan tulee aina varmistaa, että kuljettajalla on paikalle esteetön pääsy ja ettei täyttöpiste ole lukittu.
 

Huomioithan, että jos jätät kuljettajalle soittopyynnön, mutta et vastaa puhelimeen, kun hän soittaa, niin joudumme ajamaan ohi. Tällöin toimitus siirtyy seuraavaan kertaan, kun olemme reitillä ja pidätämme oikeuden muuttaa hintaa toimituspäivän mukaiseksi.


Nettihintamme koskee purkua vain yhdelle täyttöpisteelle ja normaalin toimitusajan puitteissa. Mikäli autoa joudutaan siirtämään purettaessa polttoainetta useampaan säiliöön, pidätämme oikeuden muuttaa hintaa tai lisätä toimitusmaksun laskutettaessa.

TUOTTEEN HINTA, MAKSUTAPA JA -AIKA
Myytävien tuotteiden hinnat sisältävät toimituskulut asiakkaalle. Maksuaika on neljätoista päivää toimituksesta. Tuotteen hinta sisältää arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden muuttaa hintaa/toimitettavaa litramäärää, mikäli öljyn hinta muuttuu ratkaisevasti ennen toimituspäivää.

Tilausvahvistuksessa näkyvä hinta koskee tilattua määrää. Jos toimitettu määrä on pienempi ja jää hintaportaan alapuolelle, litrahinta muutetaan laskutettaessa.

Kauppahinta katsotaan suoritetuksi, kun maksu on tullut myyjän ilmoittamalle pankkitilille. Maksumuistutuksesta veloitetaan käsittelykulut. Viivästyneelle määrälle peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskoron lisäksi myyjällä on oikeus periä Ostajalta kohtuulliset perintäkulut. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

MUUT EHDOT
Lähetettyänne nettitilauksen saatte sähköpostitse vahvistuksen siitä, että tilauksenne on tullut perille. Yhteydenpito osapuolten välillä tapahtuu ensisijaisesti sähköpostilla. Sitova sopimus syntyy, kun asiakas on jättänyt yksilöidyn tilauksen.

Asiakkaan on tilausta tehdessään ilmoitettava nimensä, henkilötunnuksensa, osoitteensa, sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa. Yritysasiakkaan tulee ilmoittaa yhteisötunnuksensa. Toimitusehtona on, että asiakas on luottokelpoinen. Tilaajan on oltava 18 vuotta täyttänyt.
Toimitusosoitteeksi voidaan valita myös maksajasta riippumaton osoite.

VOIMASSAOLO
Asiakas sitoutuu tilausta tehtäessä voimassa oleviin toimitusehtoihin. Myyjällä on oikeus muuttaa näitä toimitusehtoja julkaisemalla uudet toimitusehdot Polttis Oy:n www-sivuilla.

Toimitus omilla säiliöautoilla niille paikkakunnille joita on mainittu etusivulla. Muille alueille teemme erillisen tarjouksen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Tilatessanne tuotteita netin kautta, annatte meille luvan tallentaa henkilötietonne samalla tavalla kuin postimyyntitilausta tehdessänne. Tiedot tallennetaan, jotta voisimme toimittaa teille tilaamanne tuotteet ja ottaa teihin yhteyttä tarvittaessa. Tietojanne ei luovuteta kenellekään ulkopuoliselle. Verkkosivumme eivät tallenna käyttäjistä evästeitä tunnistusta varten ja verkkosivujen tilauslista poistaa tilaukset lokitiedoista automaattisesti 30 päivän kuluessa tilauksesta. 

OMISTUSOIKEUS
Tuotteen omistusoikeus siirtyy asiakkaalle, kun asiakas on kokonaisuudessaan maksanut kauppahinnan ja mahdolliset muut kauppaan liittyvät maksuvelvoitteet.

Vaaranvastuu tuotteeseen siirtyy, kun tavara on toimitusehtojen mukaisesti asetettu asiakkaan käytettäväksi.


Tuote- ja käyttöturvallisuustiedotteet

Toimitamme Nesteen öljyjä ja seuraavista linkeistä näet tuote- ja käyttöturvallisuustiedotteet.

TUOTTEEN VIRHE, VAIHTO JA PALAUTUS
Asiakkaan on tarkistettava hänelle toimitettu tuote välittömästi ja ilmoitettava virheistä ja puutteista kahdeksan päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.

Asiakkaan katsotaan hyväksyneen toimituksen sekä tuotteen, ellei myyjä ole kymmenen (10) päivän kuluessa tuotteen toimituksesta tai siitä päivästä lukien kun tuote on asetettu toimitusehtojen mukaisesti asiakkaan käytettäväksi, vastaanottanut asiakkaan yksilöityä kirjallista reklamaatiota, jossa on määritelty toimituksen tai tuotteen virheellisyys.

Mikäli toimituksessa tai tuotteessa on virhe ja mikäli asiakas on reklamoinut tästä näissä ehdoissa tarkoitetulla tavalla, on myyjällä oikeus valintansa mukaan, joko:

a) kohtuullisessa ajassa korjata virhe
b) toimittaa virheellisen tuotteen tilalle uusi vastaava tuote
c) korvata asiakkaalle asiakkaan virheellisistä tuotteista maksama kauppahinta.

Tässä kohdassa mainitut seuraamukset tuotteen tai toimituksen virheellisyydestä ovat yksinomaisia eikä asiakkaalla ole tämän perusteella oikeutta muuhun korvaukseen. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, jonka asiakas mahdollisesti kärsii tuotteen tai toimituksen virheellisyyden johdosta.

FORCE MAJEURE
Tavaran toimittaja ei vastaa siitä, että tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta kuten sodasta, luonnonmullistuksesta, vienti- tai tuontikiellosta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen tai energian jakelun häiriintymisestä, työselkkauksesta tai muusta vastaavasta myyjän tai sen hankkijoiden toimintaa vaikeuttavasta tai toiminnan estävästä seikasta johtuen.

Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus koskien muita kuin kuluttaja-asiakkaita.
Myyjän vastuu asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta rajoittuu toimitusehtojen mukaiseen korvaukseen. Joka tapauksessa myyjän korvausvastuun enimmäismäärä on asiakkaan tuotteesta maksama kauppahinta.

Myyjä ei vastaa välillisistä vahingoista kuten tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä, saamatta jääneestä voitosta tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.

RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN
Riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.

Tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Myyjällä on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti ostajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa. Kuluttaja-asiakkaita koskevien riitojen käsittelypaikka määräytyy kuluttajansuojalain mukaan.

TIETOA LÄMMITYS JA POLTTOÖLJYSTÄ
Myymämme öljy on laadukasta. Polttoöljy on nykyaikaisilla laitteilla poltettuna energiatehokas lämmitysratkaisu, ja kaukolämpöalueen ulkopuolella myös luontoystävällisin vaihtoehto vähäisen pienhiukkaspäästömääränsä vuoksi.

Voit myös yhdistää hybridiratkaisuilla öljyn esimerkiksi aurinkoenergiaan tai ilmalämpöön. Oikein käytettynä nykyinen tekniikka takaakin öljyn olevan ympäristöä vähän kuormittava, automaatiomahdollisuuksien vuoksi helppohoitoinen, ja edullinen lämmitysmuoto.

Jotta lämmitysöljy olisi vastuullinen valinta, tuottajan ja toimittajan käytännöillä on merkitystä. Polttis Oy / Jakoil vastaa tähän haasteeseen.