LEVERANSER F√ĖR MOTORBRUK & UPPV√ĄRMNING

Sommarkvalitet

Året-runt-bruk då oljan lagras i underjordisk cistern eller inomhus.

Egenskaperna på Nestes sommarkvalitetsoljor har förändrats fr.o.m. 1.1.2023. Sommarkvalitetsolja -5/-15 kommer att ersättas med -3/-8.

 

Vinterkvalitet

Vinterkvalitetens frostbest√§ndighet √§r -29 oC , kan f√∂rvaras i tex. farmarcistern.

 

Diesel

Diesel sommarkvalitet

Diesel vinterkvalitet


Bensin
98E E5INFORMATION OM ELDNINGS- OCH BR√ĄNNOLJA

Den olja vi levererar är av hög kvalitet. Brännolja är en energieffektiv uppvärmningslösning då den bränns med moderna anordningar och utanför fjärrvärmeområden också den mest naturvänliga på grund av små mängder småpartikelutsläpp.

Du kan också med en hybridlösning förena olja med exempelvis solenergi eller luftvärme. Den nuvarande tekniken garanterar, då den används rätt, att oljan belastar miljön lite, på grund av automationsmöjligheterna är den lättskött och ett billigt uppvärmningssätt.

För att eldningsoljan skall vara ett ansvarsfullt val, spelar producentens och leverantörens praxis roll. Polttis Oy / Jakoil
svarar på den här utmaningen.


Vi har levererat NESTE bränsle sedan 1.6.2012
Vi levererar Nestes brännolja och samtliga övriga oljor till hemhushåll, företag och industrin. Oljan är av god kvalitet och miljövänliga. Leveransen sker med våra egna tankbilar..


AUTOMATISK LEVERANS

Vi leverar också olja till många kunder automatiskt, då vi separat kommer överens om automatisk leverans.

Via oss får ni säker, individuell och smidig leveranstjänst direkt till er cistern.
Kvalitet Grumlings-temperatur
Filterbarhet Användningsområde Försäljningstid

Motor-brännolja -0/-5
sommarkvalitet

- 0 oC - 5 oC motorer/uppvärmning 1.5.-30.8.
Motor-brännolja -3/-8
 fr.o.m. 1.1.2023

- 3 oC - 8 oC motorer/uppvärmning 1.9.-30.4.
Motor-brännolja -29/-38

- 29 oC - 38 oC motorer/uppvärmning fortlöpande
Diesel -10/-20
- 10 oC - 20 oC motorer fortlöpande
Diesel -29/-38
- 29 oC - 38 oC motorer 1.11.-31.3.
Bensin 98 E5


bensinmotorer fortlöpande


Påfyllningskopplingen (Snabbkoppling / Camlock-koppling)

Lagstiftningen om oljeeldningsaggregat förutsätter påfyllningskopplingarna för behållare är snabbkopplingar. Dessa krav trädde i kraft den 1 september 1985.

Lagstiftningen om oljeeldningsaggregat (behållare, rör och utrustning) förutsätter dessutom att alla parter (fastighetens ägare/innehavare samt transportföretag) ska känna till kraven för dessa system.

Det förutsätts att fastighetsägarna/-innehavarna sörjer för att utrustningen är i lämpligt skick. Transportföretag/förare får inte leverera oljan, om det vid fastigheten finns en påfyllningskoppling som man inte med säkerhet vet att är tät. På detta sätt strävar man efter att förebygga person-, miljö- och egendomsskador. Förorening av miljön och egendom på grund av försummelse att underhålla systemen samt äventyrande av personlig säkerhet kan även leda till allvarliga påföljder.
Under årens gång har det förekommit flera problem i samband med föråldrade påfyllningskopplingar försedda med klokopplingar. Man har i flera år meddelat kunderna om risken för allvarliga oljeskador som gamla kopplingar kan medföra och rekommenderat att påfyllningskopplingarna byts ut.

Kostnaderna f√∂r sanering av f√∂rorenad milj√∂ kan fr√•n fall till fall vara betydliga, fr√•n tiotals tusen till hundra tusentals euro. Att byta ut klokopplingar mot l√§mpliga snabbkopplingar kostar cirka 100‚Äď150 euro beroende p√• monteringen. Det l√∂nar sig att byta p√•fyllningskopplingen i samband med ett normalt bes√∂k f√∂r underh√•ll och inspektion av oljeeldningsaggregatet.
Alla påfyllningskopplingar som är försedda med klokopplingar är i praktiken över 40 år gamla, på grund av vilket tätheten inte är tillförlitlig. Förare har fått anvisningar om att inte leverera olja till objekt med klokopplingar efter den 30 juni 2018.
OBS!
En påfyllningskoppling får endast bytas ut av en servicefirma som godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). En förteckning över godkända företag finns på Tukes webbplats: http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Toiminnanharjoittajat/ eller www.tukes.fi


Bild på camlock- eller Snabbkoppling.√Ėverfyllningsskyddet

Enligt oljeeldningsbeslutet b√∂r alla oljecisterner vara f√∂rsedda med √∂verfyllningsskydd. √Ėverfyllningsskyddet √§r en elektronisk apparat som hindrar oljan fr√•n att rinna √∂ver vid p√•fyllningen, d√• dess givare registrerat att oljan har n√•tt cisternens √∂vre kant. √Ėverfyllningsskyddet √§r obligatorisk utrustning.

Utrustning som skall vara installerade på fastigheten
-givare installerad vid cisternen
-anslutningskabel
-påfyllningsrörets ände skall ha i sin omedelbara närhet en istrumentkontakt
-typskylt